ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

 

Szolgáltató:

Név: Reinhoffer Balázs EV

Székhely: 1084 Budapest, Víg utca 9. 5/2.

Adószám: 58368057-1-42

Kapcsolattartó: Reinhoffer-Makai Lilla

Telefon: +36 70 233 6460

E-mail:  liliarmproject@gmail.com

 

  1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

2. A honlapon folytatott tevékenység

A www.liliarmproject.com oldalon a következő termékeket kínálom: egyedi, kézzel applikált fűzők, kézzel készített kiegészítők.

3. Felhasználási feltételek

3.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a liliarmproject.com nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A liliarmproject.com kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a liliarmproject.com jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

3.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

4. A WEBSHOP HASZNÁLATA

4.1. A megrendelés folyamata 

A szerződés megkötése érdekében a következő lépések szükségesek:

Termék kiválasztása és kosárba helyezése

A Webshopban Ön kiválaszthatja a megvásárlandó terméket. Ugyanazon megrendelési folyamat során egyetlen vagy több termék megvásárlása is lehetséges. A kívánt termék és a szükséges adatok kiválasztását követően a termékeket a kosárba helyezheti. A kosár aktuális tartalma a kosár ikonra kattintással ellenőrizhető.

A kosarában bármely elemet törölhet, illetve a megadott mennyiséget is megváltoztathatja. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kiválasztott termékek nincsenek lefoglalva az Ön számára, és más vásárlók is megvásárolhatják azokat.

 

A megrendelés elküldése a kosarában lévő megrendelés ikonra való kattintással lehetséges. Ezt követően meg kell adnia a LILIARM PROJECT számára a számlázási és szállítási adatait. A megrendelés folyamata során Ön felelős azért, hogy az Önről megadott adatok valóságosak, pontosak és teljesek. A LILIARM PROJECT nem felel az Ön által megadott információkban – a megrendelt termékek szállítását megelőzően – bekövetkező változásokért.

A megrendelés elküldése során a kiválasztott termék, a vételár, illetve amennyiben alkalmazandó, a szállítási díj feltüntetésre kerül.

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak 18 év felettiek jogosultak megrendelés elküldésére. Emellett a LILIARM PROJECTjogosult visszautasítani a Webshopon keresztül elküldött minden olyan megrendelést, amely az Ön vagy harmadik személyek kereskedelmi tevékenységének képezi részét. A LILIARM PROJECT a Webshopon keresztül kizárólag kisebb mennyiségben értékesíti termékeit. Kereskedelmi mennyiségű igény esetén kérjük, hogy lépjen közvetlenül kapcsolatba a liliarmproject@gmail.com e-mail címen.​

A megrendelés véglegesítését és a fizetést követően haladéktalanul e-mail visszaigazolást küldünk Önnek, amely tartalmazza a vásárlása összefoglalását. 

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a LILIARM PROJECT nem felel a visszaigazolás elmaradásáért vagy késedelméért, amennyiben annak az az oka, hogy a megrendelése elküldése során Ön helytelen e-mail címet adott meg, vagy hogy ez az e-mail fiók megtelt, illetve az Ön érdekkörében felmerült bármely egyéb technikai probléma esetén. 

Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy a LILIARM PROJECT fenntartja a jogot arra, hogy: 

  • elutasítson egy már visszaigazolt megrendelést. Ilyen esetben a LILIARM PROJECT haladéktalanul értesíteni fogja Önt, és az Ön által megfizetett teljes összeget haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül visszafizeti.

  • kijavítsa a Webshopon jelentkező, a termékekkel vagy árakkal kapcsolatos hibákat. Ilyen esetben a LILIARM PROJECT haladéktalanul tájékoztatja Önt az új adatokról. Ezt követően Ön újra megerősítheti a megrendelését, illetve bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.  

  • korlátozza a valamely vásárló számára vagy postai címre szállítandó termék mennyiségét. A LILIARM PROJECT döntése szerint korlátozhatja vagy törölheti a vásárlónkénti megrendelt mennyiséget. Ilyen esetben a LILIARM PROJECT haladéktalanul értesíteni fogja Önt. ​

Szállítás

A megrendelt termék kiszállítására az Ön által – a megrendelés folyamata során – megadott szállítási címre fog sor kerülni. A termék feladásakor újabb e-mail értesítést fog kapni.

Az Ön és a LILIARM PROJECT közötti szerződéses jogviszony elektronikus úton jött létre, és nem tekintendő írásbeli szerződésnek. A jelen ÁSZF angol és magyar nyelven elérhető. Jogvita, illetve értelmezési kérdés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. Az Ön és a LILIARM PROJECT között létrejött szerződéses jogviszony nyelve magyar. A LILIARM PROJECT nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódexnek. 

  

Kérjük vegye figyelembe, hogy a LILIARM PROJECT jogosult a termékértékesítés / szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére vagy visszautasítására, amennyiben Ön a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon kíván vásárolni / szolgáltatást igénybe venni, illetve amennyiben a LILIARM PROJECT, a fizetési szolgáltató (payment gateway) vagy bármely hatóság egy feltételezett visszaélést vizsgál ki. 

 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő TÖBB gomb segítségével lehet betölteni.  A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A választott termék a "Kosárba" gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát jobb fent, a Kosár ikon segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt az X -szel. A Felhasználó a Küldés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Fizetés gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e- mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e- mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e- mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék (ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés létrejön, miután a Szolgáltató az automata visszaigazoló e- mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e- mailt (külön elfogadó e- mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e- mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e- mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papír alapú számlát állít ki, melyet az áruval együtt küld meg a Vevő részére.

5.6. Fizetési módok

5.6.1. Előre utalással

Előre utalás fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldését követően munkatársaink ellenőrzik a megrendelni kívánt eszköz elérhetőségét, és annak várható beérkezését. Ezt követően visszaigazolással együtt, vagy egyes esetekben külön elektronikus úton (e- mailben) megküldi vásárló számára a vételár átutalásához szükséges információkat. A megrendelt termék kiszállításának megkezdése (vásárló részére történő feladása / elküldése) leghamarabb az átutalt összeg, Szolgáltató részére beérkezését követően történik.

5.7. Átvételi lehetőség, szállítás

Csomagjaink kiszállítását jelenleg a FOXPOST Zrt. és a Packeta végzi.

A szállítási költség az alábbiak szerint alakul:

Megrendelés értéke 0-25.999 HUF: 

Packeta csomagpont: 1.299, – Ft.

FoxPost automatába: 1.499, – Ft.

FoxPost házhozszállítással: 2.199, - Ft

Rendelési érték 26.000 HUF felett :

Packeta csomagpont: 0, – Ft.

FoxPost automatába: 0, – Ft.

FoxPost házhozszállítással: 0, - Ft

Személyes átvétel: 

0,- Ft

A részletes és aktuálisan alkalmazandó szállítási feltételek a Webshopon kerülnek feltüntetésre.

A megrendeléseket az e-mail-ben történő visszaigazolást követően átadjuk a futárszolgálatnak. A csomagot a rendeléstől számított legfeljebb 10 napon belül adjuk át a megfelelő futárszolgálatnak, a szállítási idő az elkészült csomag feladásától számított 1-3 munkanap (Ezen határidők alól kivételt képezhet a betegség vagy szabadságolás, vagy egyéb nem várt esemény időszaka, mely időszak fennállásáról a vásárlókat megfelelően tájékoztatjuk).

A megvásárolt termékekre vonatkozó számlát a vásárló e-mailben kapja meg.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól a jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően, a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén, a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

VISSZAKÜLDÉS, VISSZATÉRÍTÉS

Valamely terméknek a LILIARM PROJECT számára történő visszaküldése esetén Önnek kell megfizetnie a kapcsolódó szállítási díjakat, és bármely fuvarszolgáltatót igénybe vehet.

Hibás termék visszaküldése esetén a visszaküldéshez kapcsolódó szállítási díjat a LILIARM PROJECT fizeti meg. 

 

A LILIARM PROJECT amint megkapja a visszaküldött terméket, ellenőrzi annak minőségét a termék megfelelőségének megállapítása érdekében.

Kérjük vegye figyelembe, hogy Ön felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból / hordásából eredő értékcsökkenésért. A fentieket meghaladóan használt, illetve sérült visszaküldött termékek elfogadására nem kerülhet sor, és ezért a visszatérítés részben vagy egészben megtagadható. A LILIARM PROJECT amint megkapja a visszaküldött terméket, ellenőrzi annak minőségét a termék megfelelőségének megállapítása érdekében. a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíteni fogja Önt a visszatérítés elfogadásáról, illetve részleges vagy teljes elutasításáról. 

Elfogadás esetén a LILIARM PROJECT – az Ön által a visszaküldött termék vonatkozásában eredetileg megfizetett – csökkentett vagy teljes összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Ugyanakkor, hacsak a termék nem hibás, ez a visszatérítés nem tartalmazza az Ön által a visszaküldés miatt megfizetett szállítási díjat. Emellett valamennyi visszatérítés alapja az az összeg, amelyet Ön a megvásárolt termékért megfizetett, azaz egy promóciós árú termék esetén a LILIARM PROJECT legfeljebb az adott termék promóciós árát téríti vissza.

Kizárt esetek

Kérjük vegye figyelembe, hogy Önt nem illeti meg az elállási jog abban az esetben, amikor a termék elkészítésére az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére került sor, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak.

A bugyit higiéniai okokból sem felpróbálni sem viselni nem lehet, pénz visszafizetés csak bontatlan csomagolásra érvényes.

 

 

 6. Elállási jog

6.1. Vásárlástól való elállás joga

Elállási jog (45/2014.(II.26.) Korm. rendelet)

Jogszabály alapján indoklás nélkül, elállási jog illeti meg a fogyasztókat. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Reinhoffer-Makai Lilla – 1084 Budapest, Víg utca 9. 5/2. címre. Ebből a célból felhasználható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, tehát az összeget a megadott bankkártyára tértjük vissza. Ha a fizetés utánvéttel történt, akkor az összeget a bankszámlájára visszaküldjük. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – fuvarozási költséget - Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

6.2. Webáruház elállása a megrendeléstől visszajelzés hiányában

Amennyiben a Megrendelő nem fizeti be, nem utalja át a megrendelt áru(k), és a szállítási költség teljes árát a Webshopnak, a vásárlás véglegesítésétől számított 3 munkanapon belül, a Webshop egyoldalúan elállhat az eladástól.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése, panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Reinhoffer-Makai Lilla 

Levelezési cím: 1084 Budapest, Víg utca 9. 5/2.

Telefonszám: +36 70 233 6460

E- mail cím: liliarmproject@gmail.com

 

​Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelemi hatóságnál,

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

  • ​Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelemre vonatkozó információkat lásd a külön adatvédelmi tájékoztatóban.

 

Aktuális Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének dátuma

​Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 10. 29.